Vòng Quay Dải Ngân Hà

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******Như 6999 Kim Cương Cách đây 12 giây
*******ền 14999 Kim Cương Cách đây 13 giây
*******Vinh 399 Kim Cương Cách đây 28 giây
*******rang 1999 Kim Cương Cách đây 33 giây
*******hĩa 399 Kim Cương Cách đây 28 giây
*******Tân 399 Kim Cương Cách đây 32 giây
*******ễu 6999 Kim Cương Cách đây 32 giây
*******àng 6999 Kim Cương Cách đây 38 giây
*******ền 399 Kim Cương Cách đây 32 giây
*******rang 6999 Kim Cương Cách đây 37 giây