Lật Thẻ Hoa Phượng

Bạn còn 0 lượt quay.

Thể Lệ Lịch sử lật
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******ông 399 Kim Cương Cách đây 9 giây
*******Đõ Hoa Phượng Mùa Hè 20 Kim Cương Cách đây 17 giây
*******Đõ Hoa Phượng Mùa Hè 19 Kim Cương Cách đây 47 giây
*******Đõ Hoa Phượng Mùa Hè 21 Kim Cương Cách đây 58 giây
*******ông 6999 Kim Cương Cách đây 7 phút
******* Tú 999 Kim Cương Cách đây 8 phút
******* Chi 9999 Kim Cương Cách đây 12 phút
14999 Kim Cương Cách đây 12 phút
*******Loan 999 Kim Cương Cách đây 15 phút
*******Tora 2999 Kim Cương Cách đây 15 phút