Lật Thẻ Joker

Bạn còn 0 lượt quay.

Thể Lệ Lịch sử lật
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******ơng 14999 Kim Cương Cách đây 49 giây
*******hanh 399 Kim Cương Cách đây 53 giây
******* Duy 99 Kim Cương Cách đây 44 giây
*******ại Gã Hề Joker 21 Kim Cương Cách đây 1 phút
*******ủy 399 Kim Cương Cách đây 3 phút
*******ạt 19999 Kim Cương Cách đây 4 phút
*******ành 6999 Kim Cương Cách đây 5 phút
*******iên 14999 Kim Cương Cách đây 5 phút
*******ạt 19999 Kim Cương Cách đây 5 phút
******* Thu 99 Kim Cương Cách đây 9 phút