Bingo Chiến Tinh Tối Thượng

Bạn còn 0 lượt chơi.

Thể Lệ Lịch sử quay
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******Linh 19999 Kim Cương Cách đây 11 giây
*******ùng 19999 Kim Cương Cách đây 3 phút
*******Sơn 999 Kim Cương Cách đây 10 phút
*******gân 19 Kim Cương Cách đây 10 phút
*******ầm 6999 Kim Cương Cách đây 10 phút
*******hanh 99 Kim Cương Cách đây 13 phút
******* Nam 6999 Kim Cương Cách đây 13 phút
*******rung 14999 Kim Cương Cách đây 13 phút
******* Mai 999 Kim Cương Cách đây 13 phút
*******Tân 19999 Kim Cương Cách đây 16 phút