Bingo Tiệc Bãi Biển

Bạn còn 0 lượt chơi.

Thể Lệ Lịch sử quay
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
6999 Kim Cương Cách đây 12 giây
*******Minh 14999 Kim Cương Cách đây 15 giây
*******Minh 9999 Kim Cương Cách đây 2 phút
*******râm 14999 Kim Cương Cách đây 2 phút
*******ậu 19 Kim Cương Cách đây 3 phút
*******ành 9999 Kim Cương Cách đây 3 phút
*******Jệ 999 Kim Cương Cách đây 4 phút
******* Anh 99 Kim Cương Cách đây 4 phút
*******ơng 19999 Kim Cương Cách đây 4 phút
*******Dung 99 Kim Cương Cách đây 5 phút